YOMEDIA

Bài tâp 5 trang 130 SGK Đại số 10

Giải bài 5 tr 130 sách GK Toán đại số 10

Cho các số liệu thống kê được ghi trong bảng sau

Mức lương hàng năm của các cán bộ và nhân viên trong một công ty (đơn vị nghìn đồng)

20910                 76000                20350                   20060
21410                 20110                21410                   21360
 20350                 21130                 20960                  125000

Tìm mức lương bình quân của các cán bộ và nhân viên trong công ti, số trung vị của các số liệu thống kê đã cho.

Nêu ý nghĩa của số trung vị

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Mức lương bình quân của các cán bộ và nhân viên công ty là số trung bình của bảng lương:

\(\overline x  = \frac{1}{{12}}\left( {20910 + 76000 + 20350 + ... + 125000} \right) = 34.087.500\) (đv)

- Sắp theo thứ tự không giảm bảng lương ta có:

20060     20110     20350     20350     20910     20960 

21130     21360     21410     21410     76000     125000

Số trung vị:

\({M_e} = \frac{{20960 + 21130}}{2} = 21045\) (nghìn đồng)

Ý nghĩa: Số trung vị phân chia dãy số liệu sắp thứ tự thành hai phần bằng nhau.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tâp 5 trang 130 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA