ON
YOMEDIA

Phan Trung Hiếu's Profile

Phan Trung Hiếu

Phan Trung Hiếu

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Phan Trung Hiếu đã đặt câu hỏi: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên m để A giao B khác 0 ? Cách đây 2 năm

  Chiều hôm nay mình mới làm bài kiểm tra 1 tiết Toán xong, và cả lớp mình chỉ cãi nhau về bài toán này, nên mình muốn up lên đây để mong các bạn hoặc các thầy cô giải đáp bài toán này.

  Câu hỏi: Cho hai tập A = [m;m+2] và B = [0;2]. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên m để A giao B khác 0 ?

  A: Vô số

  B: 3

  C: 5

  D: 1

Không có Điểm thưởng gần đây

 

1=>1