ON
YOMEDIA

Trần Uyên's Profile

Trần Uyên

Trần Uyên

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Trần Uyên đã đặt câu hỏi: các tập hợp Cách đây 2 năm

    Chứng minh: A⊂B => A∩B = 

  • Trần Uyên đã đặt câu hỏi: các tập hợp số Cách đây 2 năm

    Tính và biểu diễn trên trục số các tập hợp sau:

    a) (-∞;3) ∪ (2; +∞))

    b) R\((0;5) ∩ (3;4)

Không có Điểm thưởng gần đây

 

1=>1