ON
YOMEDIA

Minh Hùng Trịnh's Profile

Minh Hùng Trịnh

Minh Hùng Trịnh

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 73
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

 • Minh Hùng Trịnh đã đặt câu hỏi: Bài viết số 2 lớp 10 Cách đây 1 năm

  Em hãy kể lại 1 kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, ngôi kể thứ nhất. Không chép mạng, đủ ý, càng dài càng tốt Em đang cần gấp ạ

 • Minh Hùng Trịnh đã đặt câu hỏi: Toán 10. Tập hợp Cách đây 1 năm

  Trong một nhóm học sinh có 100 học sinh, có 29 học sinh giỏi toán, 30 học sinh giỏi anh, 42 học sinh giỏi văn. Trong có có 8 người vừa giỏi văn vừa giỏi anh, 10 người vừa giỏi toán vừa giỏi văn, 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn, 3 người giỏi cả 3 môn. Hỏi có bao nhiêu người chỉ giỏi toán 

 • Minh Hùng Trịnh đã đặt câu hỏi: Vật lí 10 chuyển động thẳng đều Cách đây 1 năm

  Lúc 6h xe 1 xuất phát từ A đến B với vận tốc 40 km /h. Lúc 6h30' xe 2 xuất phát từ B cùng chiều với xe 1 vói vận tốc 20 km/h. Xe 1 đuổi kịp xe 2 tại vị trí cách B 30 km

  a. Tính AB. Vẽ đồ thị tọa độ thời gian

  b. Tìm thời điểm xuất phát của xe 2 để lúc 9h 2xe cách nhau 30 km

 • Minh Hùng Trịnh đã đặt câu hỏi: Giúp mình với Cách đây 1 năm

  Nung 14,2 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2 được 7,6 gam chất rắn và khí X. Dẫn toàn bộ lượng khí X vào 225 ml dung dịch KOH 1M thì khối lượng muối thu được sau phản ứng là

 • Minh Hùng Trịnh đã đặt câu hỏi: Information 10 Cách đây 1 năm

  Tin học chưa được ứng dụng trong lĩnh vực nào ???

   

Điểm thưởng gần đây (34)

 • Minh Hùng Trịnh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tuần
 • Minh Hùng Trịnh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tháng
 • Minh Hùng Trịnh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
 • Minh Hùng Trịnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài tập và thực hành 9 Bài tập và thực hành tổng hợp) (+3đ) Cách đây 8 tháng
 • Minh Hùng Trịnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 19 Tạo và làm việc với bảng) (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Minh Hùng Trịnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài tập và thực hành 8 Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo) (+3đ) Cách đây 8 tháng
 • Minh Hùng Trịnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 18 Các công cụ trợ giúp soạn thảo) (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Minh Hùng Trịnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 17 Một số chức năng khác) (+3đ) Cách đây 8 tháng
 • Minh Hùng Trịnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 16 Định dạng văn bản) (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Minh Hùng Trịnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài tập và thực hành 6 Làm quen với Word) (+3đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1