ON
YOMEDIA
VIDEO

Có bao nhiêu người chỉ giỏi toán biết nhóm học sinh có 100 học sinh?

Trong một nhóm học sinh có 100 học sinh, có 29 học sinh giỏi toán, 30 học sinh giỏi anh, 42 học sinh giỏi văn. Trong có có 8 người vừa giỏi văn vừa giỏi anh, 10 người vừa giỏi toán vừa giỏi văn, 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn, 3 người giỏi cả 3 môn. Hỏi có bao nhiêu người chỉ giỏi toán 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (16)

 
 
 
 • có 29 học sinh chỉ giỏi toán

    bởi Huy Trần 20/09/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Đề hơi sai.Sao ở trên có 8 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn xong xuống dưới lại 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn nữa
    bởi Khang Lê 21/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề hơi sai.Sao ở trên có 8 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn xong xuống dưới lại 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn nữa
    bởi Khang Lê 21/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề hơi sai.Sao ở trên có 8 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn xong xuống dưới lại 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn nữa
    bởi Khang Lê 21/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề hơi sai.Sao ở trên có 8 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn xong xuống dưới lại 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn nữa
    bởi Khang Lê 21/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề hơi sai.Sao ở trên có 8 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn xong xuống dưới lại 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn nữa
    bởi Khang Lê 21/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề hơi sai.Sao ở trên có 8 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn xong xuống dưới lại 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn nữa
    bởi Khang Lê 21/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề hơi sai.Sao ở trên có 8 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn xong xuống dưới lại 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn nữa
    bởi Khang Lê 21/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề hơi sai.Sao ở trên có 8 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn xong xuống dưới lại 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn nữa
    bởi Khang Lê 21/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề hơi sai.Sao ở trên có 8 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn xong xuống dưới lại 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn nữa
    bởi Khang Lê 21/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề hơi sai.Sao ở trên có 8 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn xong xuống dưới lại 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn nữa
    bởi Khang Lê 21/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề hơi sai.Sao ở trên có 8 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn xong xuống dưới lại 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn nữa
    bởi Khang Lê 21/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề hơi sai.Sao ở trên có 8 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn xong xuống dưới lại 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn nữa
    bởi Khang Lê 21/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1