YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 51 SGK Tin học 8

Giải bài 5 tr 51 sách GK Tin học lớp 8

Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng hay sai?

a) if x:=7 then a=b;

b) if x>5; then a:=b;

c) if x>5 then; a:=b;

d) if x>5 then a:=b; m:=n;

e) if x>5 then a:=b; else m:=n;

f) if n>0 then begin a:=0; m:=-1 end else c:=a;

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

a) Sai (thừa dấu hai chấm);

b) Sai (thừa dấu chấm phảy thứ nhất);

c) Sai (thừa dấu chấm phảy sau từ then);

d) Đúng, nếu phép gán m:=n không phụ thuộc điều kiện x>5; ngược lại, sai và cần đưa hai câu lệnh a:=b; m:=n; vào giữa cặp từ khóa begin và end;

e) Sai (thừa dấu chấm phảy thứ nhất);

f) Đúng.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 51 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON