YOMEDIA

Cho ba số a b và c viết chương trình tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất trong 3 số trên?

Cho ba số a, b, c. Viết chương trình tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất trong 3 số trên.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (2)

 
 
 • Tìm số lớn nhất

  = MAX ( a,b,c)

  Tìm số nhỏ nhất

  = MIN ( a,b,c)

    bởi phạm thị thu nhất 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • var a,b,c,i:integer;

       MX,MN:real;

  begin

  write('nhap a'); readln(a);

  write('nhap b'); readln(b);

  write('nhap c'); readln(c);

  MX:=a; MN:=a;

  if MX<b then MX:=b;

  if MX<c then MX:=c;

  if MN>b then MN:=b;

  if MN>c then MN:=c;

  writeln('Min=',MN);

  writeln('Max=',MX);

  readln;

  end.

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA