Biết a có giá trị là 10 If (a mod 2 = 0) then write(a, 'chia het cho 2') else wite('khong thoa man'); cho biết kết quả câu lệnh?

bởi Sasu ka 30/10/2018

Cho biết kết quá các câu lệnh sau:

a) Biết a có giá trị là 10.

If (a mod 2 = 0) then write(a, 'chia het cho 2') else wite('khong thoa man');

b) Biết x có giá trị là 5, y có giá trị là 7

If (x >= 5) and (y >7) then x := x+2 else y := y+3

Giúp vss mai ktra học kì rồiiiii

Câu trả lời (1)

  • a,Kết quả : 10 chia het cho 2

    b,Kết quả : y:=10

    Chúc bạn thi tốt ^^

    bởi Thảo Mun 30/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan