YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 51 SGK Tin học 8

Giải bài 6 tr 51 sách GK Tin học lớp 8

Sau mỗi câu lệnh sau đây:

a) if (45 mod 3)=0 then X:=X+1;

b) if X>10 then X:=X+1;

giá trị của biến X sẽ là bao nhiêu, nếu trước đó giá trị của X bằng 5?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

a) Vì 45 chia hết cho 3, điều kiện được thỏa mãn nên giá trị của X được tăng lên 1, tức bằng 6;

b) Điều kiện không được thỏa mãn nên câu lệnh không được thực hiện, tức X giữ nguyên giá trị 5.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 51 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON