YOMEDIA
VIDEO

Viết chương trình nhập vào một số bất kì từ bàn phím và kiểm tra nếu nhỏ hơn 9 thì thỏa mãn?

Viết chương trình nhập vào một số bất kì từ bàn phím và kiểm tra nếu nhỏ hơn 9 thì thỏa mãn

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Program bai1;

  uses crt;

  var n : real;

  begin

  clrscr;

  write('nhap so bat ki = ' ); readln(n);

  if n < 9 then writeln(' thoa man ') else

  writeln('khong thoa man ');

  readln;

  end.

    bởi Phan Anh Chiến 30/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1