Nhập vào đồng thời hai số nguyên viết chương trình in ra màn hình thông báo cả hai số đều là số chẵn cả hai số là số lẻ bạn vừa nhập một số chẵn và một số lẻ?

bởi Nguyễn Tiểu Ly 08/11/2018

nhap vao dong thoi hai so nguyen. neu nhap ca hai so chan thi thong bao ra man hinh' ca hai so dedu la so le' neu nhap ca hai so là so le thi nhap ' ca hai so deu la so le ' neu nhap voa 1 so le va mot so chan thi thong bao 'ban vua nhap mot chan va mot so le

Câu trả lời (1)

 • uses crt;

  var a,b:longint;

  begin

  clrscr;

  write('nhap so thu nhat:');readln(a);

  write('nhap so thu hai:');readln(b);

  if (a mod 2=0) and (b mod 2=0) then

  write('ca hai so deu chan')

  else if (a mod 2<>0) and (b mod 2<>0) then

  write('ca hai so deu le')

  else write('ban vua nhap mot so chan va mot so le');

  readln;

  end.

  banh

  chúc bạn học tốtok

  bởi Nguyễn Ngọc Khôi 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan