YOMEDIA

Viết chương trình nhập vào 1 số a kiểm tra xem a là số chẵn hay số lẻ?

bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 30/10/2018

viết chương trình nhập vào 1 số a kiểm tra xem a là số chẵn hay số lẻ

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Program Chan_le;

  uses crt;

  var a: integer;

  begin

  clrscr;

  write('nhap vao so a ='); readln(a);

  if ( a mod 2 = 0 ) then write(' a la so chan ')

  else

  write('a la so le ');

  readln;

  end.

  bởi Nguyen Hai Dang 30/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA