ON
YOMEDIA

nguyễn minh truyết's Profile

nguyễn minh truyết

nguyễn minh truyết

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 98
Điểm 476
Kết bạn

Bạn bè (5)

Hoạt động gần đây (110)

Điểm thưởng gần đây (107)

 • nguyễn minh truyết: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
 • nguyễn minh truyết: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • nguyễn minh truyết: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • nguyễn minh truyết: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • nguyễn minh truyết: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • nguyễn minh truyết: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • nguyễn minh truyết: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • nguyễn minh truyết: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
 • nguyễn minh truyết: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • nguyễn minh truyết: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1