ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết với nhau thông qua:

  • A. Địa chỉ của các bảng
  • B. Thuộc tính khóa
  • C. Tên trường
  • D. Thuộc tính của các trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết với nhau thông qua: Thuộc tính khóa

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4290

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON