YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết với nhau thông qua:

  • A. Địa chỉ của các bảng
  • B. Thuộc tính khóa
  • C. Tên trường
  • D. Thuộc tính của các trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết với nhau thông qua: Thuộc tính khóa

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4290

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF