YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?

  • A. Cấu trúc dữ liệu
  • B. Các ràng buộc dữ liệu
  • C. Các thao tác, phép toán trên dữ liệu
  • D. Tất cả câu trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4282

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON