YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:

  • A. Mô hình phân cấp
  • B. Mô hình dữ liệu quan hệ
  • C. Mô hình hướng đối tượng
  • D. Mô hình cơ sỡ quan hệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là: Mô hình dữ liệu quan hệ

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 4281

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON