YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:

  • A. Mô hình phân cấp
  • B. Mô hình dữ liệu quan hệ
  • C. Mô hình hướng đối tượng
  • D. Mô hình cơ sỡ quan hệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là: Mô hình dữ liệu quan hệ

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4281

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON