YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

  • A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính
  • B. Bảng
  • C. Hàng
  • D. Cột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng hàng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA