AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

  • A. Các bộ là phân biệt và thứ tự các bộ không quan trọng
  • B. Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức tạp
  • C. Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt và thứ tự các thuộc tính là quan trọng
  • D. Tên của các quan hệ có thể trùng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>