AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

  • A. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ
  • B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ
  • C. Phần mềm Microsoft Access
  • D. Phần mềm để giải các bài toán quản lí có chứa các quan hệ giữa các dữ liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>