RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 39 SGK Tin học 12

Giải bài 2 tr 39 sách GK Tin học lớp 12

Trong quản lí học sinh dự kì thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây?

  • Số báo danh:
  • Họ và tên:
  • Ngày sinh:
  • Điểm số:
RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Có thể khai báo kiểu dữ liệu cho mỗi thuộc tính như sau:

  • Số báo danh: Text hoặc Numberhoặc AutoNumber.
  • Họ và tên: Text.
  • Ngày sinh: Date/time.
  • Điểm số: Number.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 39 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1