YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 39 SGK Tin học 12

Giải bài 4 tr 39 sách GK Tin học lớp 12

Khi nhập dữ liệu, trường nào không được để trống?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Trong trường hợp đã chỉ định là khóa chính thì các trường tạo nên khóa chính và các trường đã thiết đặt tính chất thuộc tính bắt buộc (Required) là không được bỏ trống (Not Null) khi nhập dữ liệu. Trong trường hợp người dùng để Access tự đặt thêm trường ID (kiểu AutoNumber) là khóa thì hiển nhiên trường này cũng tự động không được để trống.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 39 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON