YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 39 SGK Tin học 12

Giải bài 1 tr 39 sách GK Tin học lớp 12

Tại sao trong một bảng không thể có hai hàng giống nhau?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Mỗi hàng thể hiện một cá thể phân biệt trong bài toán quản lí. Bởi vậy trong một bảng được thiết kế tốt không có hai hàng giống hệt nhau vì như thế là dư thừa dữ liệu, dẫn tới kết quả không chính xác khi làm việc với CSDL.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 39 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1