YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 39 SGK Tin học 12

Giải bài 5 tr 39 sách GK Tin học lớp 12

Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

  • Tạo cấu trúc bảng: mở cửa sổ cấu trúc bảng, tạo các trường (chọn tên trường, chọn kiểu dữ liệu, thiết đặt tính chất của trường), chỉ định khóa chính, lưu cấu trúc bảng.
  • Thay đổi cấu trúc bảng: thay đổi thứ tự các trường, thêm, xóa, sửa trường.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 39 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON