YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 39 SGK Tin học 12

Giải bài 3 tr 39 sách GK Tin học lớp 12

Hãy nêu các bước để chỉ định khóa chính trong bảng dữ liệu gồm các thuộc tính nêu trong câu 2 (Số báo danh, Họ và tên, Ngày sinh, Điểm số).

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Các bước chỉ định khóa chính:

  • Chọn khóa chính: Trong bảng dữ liệu nêu ở câu 2 thì chọn trường SBD (Số báo danh) vì mỗi số báo danh tương ứng thông tin về một học sinh.
  • Thao tác: Mở bảng ở chế độ thiết kế. Nháy ô ở bên trái tên trường SBD, nháy nút khóa chínhhoặc chọn Edit \(\rightarrow\) Primary Key.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 39 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON