• Câu hỏi:

  San Diego is town in Southern California.

  • A. more nice and nice 
  • B. the nicer
  • C. the nicest
  • D. nicer and nicer

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC