YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thanks to the progress of science and technology, our lives have become _______.

  • A. more and more good
  • B. better and better
  • C.  the more and more good
  • D. gooder and gooder

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA