AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Petrol is _______ it used to.

  • A. twice as expensive as 
  • B. twice expensive more than
  • C.  twice more than expensive
  • D. more expensive than twice

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA