YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence.

  Câu hỏi:

  _______ you study for these exams, _______ you will do.

  • A. The harder / the better 
  • B. The more / the much
  • C. The hardest / the best
  • D. The more hard / the more good

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2502

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF