YOMEDIA
NONE
 • Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence.

  Câu hỏi:

  _______ you study for these exams, _______ you will do.

  • A. The harder / the better 
  • B. The more / the much
  • C. The hardest / the best
  • D. The more hard / the more good

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2502

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON