YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Robert does not have _______ Peter does.

  • A. money more than
  • B. as many money as
  • C. more money as 
  • D. as much money as

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2509

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF