AMBIENT
 • Câu hỏi:

  My neighbor is driving me mad! It seems that _______ it is at night, _______ he plays his music!

  • A.  the less / the more loud
  • B.  the less / less
  • C. the more late / the more loudly
  • D. the later / the louder

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>