AMBIENT
 • Câu hỏi:

  People should eat ____ and do ____ to reduce the risk of heart disease.

  • A. less fat / more exercise 
  • B. less and less fat / the more exercise
  • C. the less fat / the more exercise 
  • D. fatter / more exercise

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>