AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hệ sinh thái dưới đây không phải là hệ sinh thái trên cạn là:

  • A. Rừng lá rộng rụng theo mùa vùng ôn đới 
  • B. Rừng ngập mặn
  • C. Vùng thảo nguyên và hoang mạc 
  • D. Rừng mưa nhiệt đới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>