YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để góp phần bảo vệ rừng, điều không nên là:

  • A. Chấp hành tốt các qui định về bảo vệ rừng
  • B. Tiếp tục trồng cây gây rừng, chăm sóc rừng hiện có
  • C. Khai thác sử dụng nhiều hơn cây rừng và thú rừng
  • D. Kết hợp khai thác hợp lí với qui hoạch phục hồi và làm tái sính rừng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 40852

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON