YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên, cần phải xoá bỏ hành vi nào sau đây?

  • A. Chăm sóc và bảo vệ cây trồng
  • B. Du canh, du cư
  • C. Xử lí rác thải  và không ném rác bừa bãi ra môi trường
  • D. Tham gia vận động người xung quanh giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 40854

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON