YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu của bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp là :

  • A. Tăng năng suất và hiệu quả các hệ sinh thái để phát triển kinh tế trong thời gian hiện tại.
  • B. Bảo đảm cung cấp đủ lương thực, thực phẩm trong chăn nuôi.
  • C. Thay đổi tập quán canh tác lạc hậu thiếu hiệu quả và năng suất thấp
  • D. Phát triển ổn định kinh tế - môi trường, duy trì và cải tạo các hệ sinh thái chủ yếu để đạt năng suất và hiệu quả cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40856

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON