AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu của bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp là :

  • A. Tăng năng suất và hiệu quả các hệ sinh thái để phát triển kinh tế trong thời gian hiện tại.
  • B. Bảo đảm cung cấp đủ lương thực, thực phẩm trong chăn nuôi.
  • C. Thay đổi tập quán canh tác lạc hậu thiếu hiệu quả và năng suất thấp
  • D. Phát triển ổn định kinh tế - môi trường, duy trì và cải tạo các hệ sinh thái chủ yếu để đạt năng suất và hiệu quả cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>