AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biện pháp trồng rừng có hiệu quả chính nào sau đây?

  • A. Góp phần bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng, bảo vệ nguồn gen sinh vật
  • B. Góp phần bảo vệ tài nguyên rừng
  • C. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của người dân
  • D. Phục hồi các hệ sinh thoái đã bị thoái hoá, chống xói mòn, tăng nguồn nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>