YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biện pháp không bảo vệ nguồn tài nguyên đất là:

  • A. Trồng cây gây rừng để chống xói mòn đất
  • B. Giữ đất không nhiễm mặn, không bị khô hạn
  • C. Làm tăng lượng mùn và nâng cao độ phì cho đất
  • D. Đốt nương làm rẫy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 40840

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON