YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biện pháp không bảo vệ nguồn tài nguyên đất là:

  • A. Trồng cây gây rừng để chống xói mòn đất
  • B. Giữ đất không nhiễm mặn, không bị khô hạn
  • C. Làm tăng lượng mùn và nâng cao độ phì cho đất
  • D. Đốt nương làm rẫy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA