AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu gồm: 

  • A. Đất, nước, sinh vật, rừng
  • B. Đất, nước, khoáng sản, năng lượng, sinh vật, rừng
  • C. Đất, nước, than đá, sinh vật, rừng
  • D. Đất, nước, dầu mỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>