AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là như thế nào?

  • A. Là chỉ sử dụng tài nguyên không tái sinh
  • B. Là chỉ sử dụng tài nguyên tái sinh
  • C. Là chỉ sử dụng tài nguyên năng lượng vĩnh cửu
  • D. Là sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu xã hội hiện tại vừa duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>