YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là như thế nào?

  • A. Là chỉ sử dụng tài nguyên không tái sinh
  • B. Là chỉ sử dụng tài nguyên tái sinh
  • C. Là chỉ sử dụng tài nguyên năng lượng vĩnh cửu
  • D. Là sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu xã hội hiện tại vừa duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40838

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON