ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 7 trang 91 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 tr 91 sách BT Sinh lớp 9

Quần xã sinh vật là gì? Nêu những đặc điểm cơ bản của quần xã?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Quần xã sinh vật là tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài sinh vật khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.

 • Những đặc điểm cơ bản của quần xã:
  • Số lượng các loài trong quần xã:
   • Độ đa dạng: số lượng loài nhiều hay ít trong quần xã - mức độ phong phú về số loài trong quần xã.
   • Độ nhiều: mật độ cá thế của từng loài trong quần xã.
   • Độ thường gặp: tỉ lệ % số điểm bắt gặp một loài trong tổng sô địa điểm khảo sát.
 • Thành phần loài trong quần xã:
  • Loài ưu thế: loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do số lượng, cỡ lớn... hoặc hoạt động của loài đó có tác động lớn đến các loài khác và tới môi trường.
  • Loài đặc trưng: loài chỉ có trong một quần xã hoặc nhiều hơn hẳn các loài khác. 

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 91 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1