AMBIENT

Bài tập 7 trang 91 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 tr 91 sách BT Sinh lớp 9

Quần xã sinh vật là gì? Nêu những đặc điểm cơ bản của quần xã?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Quần xã sinh vật là tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài sinh vật khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.

 • Những đặc điểm cơ bản của quần xã:
  • Số lượng các loài trong quần xã:
   • Độ đa dạng: số lượng loài nhiều hay ít trong quần xã - mức độ phong phú về số loài trong quần xã.
   • Độ nhiều: mật độ cá thế của từng loài trong quần xã.
   • Độ thường gặp: tỉ lệ % số điểm bắt gặp một loài trong tổng sô địa điểm khảo sát.
 • Thành phần loài trong quần xã:
  • Loài ưu thế: loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do số lượng, cỡ lớn... hoặc hoạt động của loài đó có tác động lớn đến các loài khác và tới môi trường.
  • Loài đặc trưng: loài chỉ có trong một quần xã hoặc nhiều hơn hẳn các loài khác. 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 91 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • minh vương

  1) Những cây trong rừng mọc vươn cao, ít cành là do ảnh hưởng của nhân tố nào?

  2) Một quần thể giống khởi đầu có AA lai với Aa. Qua 1 lần tự thụ phấn bắt buộc, thể đồng hợp trội còn lại là bao nhiêu?

  3) Đặc điểm chỉ có ở quần thể mà không có ở quần xã sinh vật là gì?

  4) Thế nào là MT sống của sinh vật?

  5) Dựa vào nhân tố ánh sáng và độ ẩm ta xếp cây trường sinh vào nhóm thực vật nào?

  6) Chuỗi thức ăn là 1 dãy sinh vật có quan hệ với nhau về:

  7) Khu vực sống của quần xã gọi là gì?

  8) Mối quan hệ quan trọng đảm bảo cho tính gắn bó trong quần xã là gì?

  9) Các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? Là học sinh em phải làm gì để bảo tồn và gìn giữ thiên nhiên hoang dã?

  *HELP ME...THANKS TRƯỚC Ạ...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Do đâu có sự cân bằng trong quần xã?
  Giúp mình với, cần gấp, cảm ơn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  1. Thế nào là một HST ? Cho VD ?

  2. Ô nhiễm MT là gì ? Tác nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm MT ?

  3. Qua kiến thức đã học em hãy cho biết nước ta đã và đang làm gì để bảo vệ tài nguyên sinh vật ?

  4. Qua các bài thực hàng tìm hiểu môi trường, em hãy cho nhận xét tình hình môi trườn nước ở địa phương và một số biện pháp ?

  5. Thế nào là chuỗi thức ăn? Thế nào là lưới thức ăn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>