YOMEDIA

Bài tập 26 trang 101 SBT Sinh học 9

Giải bài 26 tr 101 sách BT Sinh lớp 9

Vai trò của khống chế sinh học trong quần xã là gì?

A. Làm tăng số lượng cá thể trong quần xã.

B. Làm giảm số lượng cá thể trong quần xã.

C. Làm tăng độ nhiều và độ phong phú của quần xã.

D. Đảm bảo sự cân bằng sinh học trong quần xã.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

  • Vai trò của khống chế sinh học trong quần xã là đảm bảo sự cân bằng sinh học trong quần xã.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 101 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>