YOMEDIA

Bài tập 25 trang 100 SBT Sinh học 9

Giải bài 25 tr 100 sách BT Sinh lớp 9

Trong quần xã sinh vật, giữa các sinh vật khác loài thường có những mối quan hệ nào sau đây?

A. Quan hệ hỗ trợ.                                  B. Quan hộ đối địch

C. Không có mối quan hệ nào.                 D. Cả A và B.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

  • Trong quần xã sinh vật, giữa các sinh vật khác loài thường có những mối quan hệ: Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 100 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>