ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 149 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 149 sách GK Sinh lớp 9

Hãy nêu những đặc điểm về số lượng và thành phần loài của quần xã.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tính chất của quần xã thể hiện ở các đặc điểm mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã. Mật độ cá thể của từng loài trong tổng số địa điểm quan sát.

Thành phần trong quần xã có loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã, còn laoif đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác.

Các nhân tố sinh thái luôn ảnh hưởng tới quần xã, tạo nên sự thay đổi và làm sinh vật dần dần thích nghi với môi trường sống của chúng. Số lượng cá thể trong quần xã thay đổi theo sự thay đổi của ngoại cảnh, nó thường được khống chế ở mức độ nhất định (dao động quanh vị trí cân bằng) phù hợp với sự cung cấp nguồn sống của môi trường tạo nên sự cân bằng sinh học trong quần xã.

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 149 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1