Bài tập 3 trang 149 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 149 sách GK Sinh lớp 9

Hãy nêu những đặc điểm về số lượng và thành phần loài của quần xã.

Hướng dẫn giải chi tiết

Tính chất của quần xã thể hiện ở các đặc điểm mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã. Mật độ cá thể của từng loài trong tổng số địa điểm quan sát.

Thành phần trong quần xã có loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã, còn laoif đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác.

Các nhân tố sinh thái luôn ảnh hưởng tới quần xã, tạo nên sự thay đổi và làm sinh vật dần dần thích nghi với môi trường sống của chúng. Số lượng cá thể trong quần xã thay đổi theo sự thay đổi của ngoại cảnh, nó thường được khống chế ở mức độ nhất định (dao động quanh vị trí cân bằng) phù hợp với sự cung cấp nguồn sống của môi trường tạo nên sự cân bằng sinh học trong quần xã.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 149 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Spider man

  Loài ưu thế và đặc trưng khác nhau căn bản ở điểm nào? Lấy ví dụ về loài ưu thế và loài đặc trưng của quần xã sinh vật

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Em hãy thảo luận với các bạn và cho biết ,một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm có các thành phần chủ yếu nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Cho biết đặc điểm sinh thái của một số loài cá nuôi ở ao, hồ nước ngọt như sau:

  -Mè trắng:ăn thực vật nổi,sống ở tầng nước mặn

  -mè hoa: ăn động vật nổi, sống ở tầng nước mặt

  -trắm cỏ: ăn thực vật thủy sinh, sống ở tầng nước mặt và tầng giữa

  -chép:ăn tạp, sống ở tầng đáy

  -trôi: ăn vụn hữu cơ,sống ở tầng đáy

  Về nguyên tắc, có thể nuôi các loài cá trên trong một ao được không? Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời