YOMEDIA

Hỏi đáp về Quần xã sinh vật - Sinh học 9

ATNETWORK

Danh sách hỏi đáp (203 câu):

NONE
 • nguyễn huỳnh công danh Cách đây 2 năm

  Giả sử có một quần xã sinh vật gồm các loài sinh vật sau : Thực vật,  hổ, chuột, nai, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, cầy, vi khuẩn.

  a. Xếp các sinh vật trên theo thành phần của hệ sinh thái.

  b. Hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn của quần xã nêu trên.

              c. Nếu cây xanh chết thì quần xã trên có tồn tại không? Vì sao?

  26/04/2022 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Nguyễn Quang Thanh Tú Cách đây 3 năm

  A. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật 
  B. Tập hợp nhiều cá thể sinh vật 
  C. Gồm các sinh vật trong cùng một loài 
  D. Gồm các sinh vật khác loài

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Duy Cách đây 3 năm

  A. Có số cá thể cùng một loài 
  B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định 
  C. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật 
  D. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga Cách đây 3 năm

  A. Số lượng các loài trong quần xã. 
  B. Thành phần loài trong quần xã 
  C. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã 
  D. Số lượng và thành phần loài trong quần xã

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga Cách đây 3 năm

  A. Số lượng các loài trong quần xã. 
  B. Thành phần loài trong quần xã 
  C. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã 
  D. Số lượng và thành phần loài trong quần xã

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bùi Anh Tuấn Cách đây 3 năm

  A. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung 
  B. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung 
  C. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung 
  D. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh Cách đây 3 năm

  A. Mật độ của các nhóm cá thể trong quần xã 
  B. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã 
  C. Sự khác nhau về lứa tuổi của các cá thể trong quần xã 
  D. Biến động về mật độ cá thể trong quần xã

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Le Cách đây 3 năm

  A. Khả năng sinh sản của các cá thể trong một quần thể nào đó tăng lên 
  B. Tỉ lệ tử vong của một quần thể nào đó giảm xuống 
  C. Mật độ các cá thể của từng quần thể trong quần xã 
  D. Mức độ di cư của các cá thể trong quần xã

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Duy Cách đây 3 năm

  A. Độ đa dạng 
  B. Độ nhiều 
  C. Độ thường gặp
  D. Độ tập trung

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly Cách đây 3 năm

  A. Có số lượng ít nhất trong quần xã 
  B. Có số lượng nhiều trong quần xã 
  C. Phân bố nhiều nơi trong quần xã 
  D. Có vai trò quan trọng trong quần xã

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Lan Cách đây 3 năm

  A. Sự di trú của chim khi mùa đông về 
  B. Gấu ngủ đông 
  C. Cây phượng vĩ ra hoa 
  D. Lá của các cây họ đậu khép lại vào lúc hoàng hôn và mở ra vào lúc buổi sáng

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 3 năm

  A. Dời tổ tìm mồi lúc chiều tối 
  B. Hoa mười giờ nở vào khoảng giữa buổi sáng 
  C. Hoa phù dung sớm nở tối tàn 
  D. Chim én di cư về phương Nam

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Đào Cách đây 3 năm

  A. Sự cân bằng sinh học trong quần xã 
  B. Sự phát triển của quần xã 
  C. Sự giảm sút của quần xã 
  D. Sự bất biến của quần xã

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bin Nguyễn Cách đây 3 năm

  A. Khống chế sinh học 
  B. Cạnh tranh giữa các loài 
  C. Hỗ trợ giữa các loài 
  D. Hội sinh giữa các loài

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 3 năm

  A. Quần thể ếch đồng và quần thể chim sẻ 
  B. Quần thể chim sẻ và quần thể chim chào mào 
  C. Quần thể gà và quần thể châu chấu 
  D. Quần thể cá chép và quần thể cá rô

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Nhiên Cách đây 3 năm

  A. Đảm bảo cân bằng sinh thái 
  B. Làm cho quần xã không phát triển được 
  C. Làm mất cân bằng sinh thái 
  D. Đảm bảo khả năng tồn tại của quần xã

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hảo Cách đây 3 năm

  A. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều
  B. Độ thường gặp, độ nhiều.
  C. Độ nhiều, độ đa dạng. 
  D. Độ đa dạng, độ thường gặp.

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Hanh Cách đây 3 năm

  A. thành phần nhóm tuổi.
  B. tỉ lệ giới tính.
  C. kinh tế- xã hội
  D. số lượng các loài trong quần xã.

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Giao Cách đây 3 năm

  A. Chuỗi thức ăn khởi đầu từ sinh vật sản xuất và chuỗi thức ăn khởi đầu từ sinh vật tiêu thụ
  B. Chuỗi thực ăn khởi đầu từ thực vật và chuỗi thức ăn khởi đầu từ vi khuẩn có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ
  C. Chuỗi thức ăn khởi đầu từ thực vật và chuỗi thức ăn khởi đầu từ động vật
  D. Chuỗi thức ăn khởi đầu từ sinh vật tự dưỡng và chuỗi thức ăn khởi đầu từ sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 3 năm

  A. Chuỗi thức ăn thường không bao gồm quá 7 loài sinh vật
  B. Năng lượng qua các bậc dinh dưỡng giảm nhanh
  C. Các loài trong một chuỗi thức ăn có quan hệ với nhau về dinh dưỡng
  D. Tất cả chuỗi thức ăn đều bắt đầu bằng sinh vật sản xuất

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 3 năm

  A. Quần xã ở vùng nhiệt đới thường có độ đa dạng về loài thấp hơn quần xã ở vùng ôn đới. 
  B. Quần xã có độ ổn định về thành phần loài thì quá trình diễn thế đang diễn ra. 
  C. Quần xã có độ phân tầng càng cao thì thường có độ đa dạng càng cao.
  D. Quần xã sinh vật bao gồm môi trường sống và các loài sinh vật.

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Dat Cách đây 3 năm

  A. Các sinh vật trong quần xã có các mối quan hệ gắn bó nhau như một thể thống nhất
  B. Quần xã có độ đa dạng về thành phần loài và số lượng cá thể của mỗi quần thể.
  C. Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng.
  D. Quần xã bao gồm các cá thể cùng loài cùng sống trong một sinh cảnh.

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoang Viet Cách đây 3 năm

  A. Đây là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng.
  B. Chuỗi thức ăn trên có bậc dinh dưỡng cao nhất là cấp 4.
  C. Vật ăn thịt sơ cấp là cá rô.
  D. Chim bói cá là sinh vật tiêu thụ bậc 2.

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 3 năm

  A. Ở quần xã sinh vật dưới nước, tất cả các chuỗi thức ăn đều được khởi đầu từ sinh vật ă mùn bã hữu cơ.
  B. Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài là một mắt xích của nhiều chuỗi thức ăn.
  C. Cấu trúc của lưới thức ăn càg phức tạp khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao.
  D. Độ đa dạng của quần xã sinh vật càng thấp thì lưới thức ăn trong quần  xã càg phức tạp

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na Cách đây 3 năm

  A. Mức độ đa dạng của quần xã được thể hiện qua số lượng các loài và số lượng cá thể của mỗi loài
  B. Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài
  C. Sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau đồng thời tác động qua lại với môi trường
  D. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON