YOMEDIA

Bài tập 39 trang 103 SBT Sinh học 9

Giải bài 39 tr 103 sách BT Sinh lớp 9

Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp và ghi kết quả ghép vào cột C. 

Các chỉ số đánh giá (A)

Thể hiện (B)

Kết quả ghép (C)

1. Độ đa dạng

2. Độ nhiều

3. Độ thường gặp

4. Loài ưu thế

5. Loài đặc trưng

a) Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do số lượng, cỡ lớn ... hoặc do hoạt động của loài có tác động lớn đến các loài khác và môi trường

b) Tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát

c) Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã

d) Loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác

e) Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã

1..................

2..................

3....................

4...................

5................... 

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39

Các chỉ số đánh giá (A)

Thể hiện (B)

Kết quả ghép (C)

1. Độ đa dạng

2. Độ nhiều

3. Độ thường gặp

4. Loài ưu thế

5. Loài đặc trưng

a) Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do số lượng, cỡ lớn ... hoặc do hoạt động của loài có tác động lớn đến các loài khác và môi trường

b) Tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát

c) Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã

d) Loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác

e) Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã

1 - e

2 - c

3 - b

4 - a

5 - d

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 103 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA