AMBIENT

Bài tập 23 trang 100 SBT Sinh học 9

Giải bài 23 tr 100 sách BT Sinh lớp 9

Độ đa dạng của một quần xã được thể hiện ở

A. số lượng cá thể nhiều.

B. mật độ cá thể cao.  

C. số lượng loài phong phú.

D. đầy đủ 3 loại sinh vật: sản xuất, tiêu thụ và phân giải.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

Độ đa dạng của một quần xã được thể hiện ở số lượng loài phong phú.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 100 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>