YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 tr 94 sách BT Sinh lớp 9

Hãy nêu nhận xét về 3 dạng tháp dân số (ở Ấn Độ năm 1970 (a), Việt Nam năm 1989 (b) và Thuỵ Điển năm 1955 (c)) sau đây:

                                                        

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 • Ba dạng tháp dân số biểu thị đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của quần thế người tại 3 nước là Ấn Độ, Việt Nam và Thuỵ Điển.
 • Người ta chia dân số thành nhiều nhóm tuổi khác nhau:
  • Nhóm tuổi trước sinh sản: từ sơ sinh đến dưới 15 tuổi.
  • Nhóm tuổi sinh sản: từ 15 đến 64 tuổi.
  • Nhóm tuổi sau sinh sản: từ 65 tuổi trở lên.
 • Về 3 dạng tháp dân số:
  • Dạng a (tháp dân số Ấn Độ): Đáy rộng chứng tỏ số trẻ em sinh ra hằng năm cao. Cạnh tháp xiên nhiều và đỉnh nhọn do tỉ lệ người tử vong cao (số người qua từng độ tuổi từ thấp đến cao giảm dần) và như vậy, tuổi thọ trung bình thấp.
  • Dạng b (tháp dân số Việt Nam): Đáy rộng nhưng cạnh tháp xiên ít hơn so với dạng a chứng tỏ tỉ lệ sinh cao và tỉ lệ tử vong thấp hơn. Tuổi thọ trung bình đã cao hơn so với tháp a.
  • Dạng c (tháp dân số Thuỵ Điển): Đáy hẹp và đỉnh không nhọn, cạnh tháp ít xiên chứng tỏ tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử vong thấp, tuổi thọ trung bình cao.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 94 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON