YOMEDIA
NONE

Bài tập 15 trang 98 SBT Sinh học 9

Giải bài 15 tr 98 sách BT Sinh lớp 9

Ý nào sau đây là không đúng khi nói về quần thể người?

A. Quần thể người có những đặc điểm mà quần thể sinh vật khác không có như các đặc điểm về kinh tế - xã hội.

B. Quần thể người cũng có những đặc điểm sinh học như các quần thể sinh vật khác.

C. Con người có khả năng khai thác tự nhiên một cách hợp lí để phát triển bền vững.

D. Mật độ quần thể người không thay đổi theo thời gian và không gian.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

  • Mật độ quần thể người không thay đổi theo thời gian và không gian là không đúng khi nói về quần thể người.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 98 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON