ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15 trang 98 SBT Sinh học 9

Giải bài 15 tr 98 sách BT Sinh lớp 9

Ý nào sau đây là không đúng khi nói về quần thể người?

A. Quần thể người có những đặc điểm mà quần thể sinh vật khác không có như các đặc điểm về kinh tế - xã hội.

B. Quần thể người cũng có những đặc điểm sinh học như các quần thể sinh vật khác.

C. Con người có khả năng khai thác tự nhiên một cách hợp lí để phát triển bền vững.

D. Mật độ quần thể người không thay đổi theo thời gian và không gian.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

 
 
 • Mật độ quần thể người không thay đổi theo thời gian và không gian là không đúng khi nói về quần thể người.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 98 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trung Thành

  a. Nhóm tuổi của quần thể có thể thay đổi không và giải thích?  Nêu sự khác nhau giữa tháp dân số trẻ và tháp dân số già?

  b. Vào mùa xuân người ta thả một đôi sóc trưởng thành (1 đực, 1 cái) vào đồng cỏ mới có nhiều sinh vật khác cùng sống, cho biết tuổi đẻ của sóc là 1 năm. Giả sử mỗi năm con cái đẻ được 4 con (2 đực, 2 cái). Theo lý thuyết số lượng cá thể sóc sau 5 năm là bao nhiêu? Trong thực tế số lượng sóc có thể tăng được như vậy không và giải thích?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Văn Duyệt

  Hãy giải thích tại sao ở tuổi già số lượng cụ ông lại ít hơn cụ bà ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1