ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 91 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 tr 91 sách BT Sinh lớp 9

Hãy trình bày thành phần nhóm tuổi của quần thể người?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 
 • Quần thể người có 3 nhóm tuổi:
  • Nhóm tuổi trước sinh sản: từ sơ sinh đến dưới 15 tuổi.
  • Nhóm tuổi sinh sản và lao động: từ 15 tuổi đến 64 tuổi.
  • Nhóm tuổi sau sinh sản: từ 65 tuổi trở lên.
 • Có 3 dạng tháp tuổi:
  • Dạng phát triển: Đáy rộng, cạnh tháp xiên nhiều và đỉnh tháp nhọn biểu thị đặc điểm là trẻ sơ sinh hằng năm cao.
  • Dạng ổn định: Đáy rộng nhưng cạnh tháp ít xiên hơn dạng phát triển biểu thị đặc điem tỉ lẹ sinh vẫn cao, tỉ lệ tử vong đã giảm hơn so với dạng phát triển.
  • Dạng giảm sút: Đáy hẹp, cạnh tháp gần như không xiên mà gần như thẳng đứng biểu thị đặc điểm tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử vong đều thấp.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 91 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thanh Ngân
  Quần thể người có đặc trưng nào sau đây khác so với quần thể sinh vật? A. Tỉ lệ giới tính​ C. Thành phần nhóm tuổi B. Mật độ​ D. Đặc trưng kinh tế xã hội.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thùy Nguyễn

  khái niệm sức khỏe? các yếu tó của sức khỏe? cách tính BMI? đánh giá thể trạng của bản thân qua chỉ số BMI

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1