ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định số tế bào biết 2n = 8, tế bào ruồi giấm có 80 NST, 160 NST kép, và 256 NST đơn

Ở ruồi giấm có bộ NST lưỡng bội 2n=8

a/ Một nhóm tế bào của ruồi giấm mang 80NST dạng sợi mảnh. Xác định số tế bào của nhóm

b/ Nhóm tế bào khác của loài mang 160 NST kép. Nhóm tế bào đang ở kì nào ở phân bào ? Với số lượng bao nhiêu ? Cho biết diễn biến của các tế bào trong nhóm đều như nhau.

c/ Nhóm tế bào thứ 3 cũng của loài mang 256 NST đơn. Đang phân li về 2 cực của tế bào.

Nhóm tế bào đang ở kì nào của phân bào ? Số lượng bằng bao nhiêu ?

Cho rằng nhóm tế bào này được thành là kết quả nguyên phân từ tế bào A. Vậy quá trình nguyên phân tứ tế bào A diễn ra mấy đợt ?

Cho biết mọi diễn biến của các nhóm tế bào trên đều diễn ra bình thường trong quá trình nguyên phân

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) số tb :80÷ 8= 10 tb

  b) vì nst ở trạng thái kép => tb ỏ kì đầu hoặc kì giữa np

  Khi đó số tb trong nhóm là :

      160÷8 =20 tb

  c) vì các tb phân li về 2 cực tb=> đg ở kì sau => số tb là :

  256÷ 4n = 256÷ 16= 16 tb

  Vì số lg tb nhóm 3 đc np từ 1 tb A  => Ta có : 2k= 16 ( với k là số lần np của tb A) 

  => k=4

    bởi Nguyễn Vân Hà 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1